Cóngaracht

Cóngaracht

Cad is Cóngaracht ann?

Tagraíonn cóngaracht don fhad idir do ghnátháit chónaithe agus do choláiste agus déantar é a mheasúnú trí fhad an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí do choláiste a mheas.

Má tá tú incháilithe le haghaidh deontas cothabhála, íocfar é ag an ráta cóngarach nó an ráta neamhchóngarach.

  • Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn do choláiste  níos lú 30km ó do ghnátháit chónaithe.
  • Íoctar an ráta neamhchóngarach nuair nuair a bhíonn do choláiste 30km nó níos mó ó do ghnátháit chónaithe.

Más mac léinn spleách tú , is í do ghnátháit chónaithe seoladh buan nó baile do thuismitheoirí.

Más mac léinn neamhspleách tú, is í do ghnátháit chónaithe do sheoladh buan nó baile.

  • Déantar é a thomhas de Scéim Deontais do Mhic Léinn 2023 Treoirlínte ar na gcomhaontú ag An tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.
  • Tomhaistear fad an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí campas an choláiste ina bhfuil do chúrsa ar siúl.
  • Tomhaistear an fad trí Léarscáileanna Google ag baint úsáide as paraiméadair shonracha mar seo a leanas:
  • Úsáideann SUSI na paraiméadair a mbíonn an fad is giorra mar thoradh orthu mar thomhas ar an mbealach is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí campas an choláiste.
  • Má chuir tú Éirchód ar fáil do sheoladh do ghnátháit chónaithe, úsáidfear é chun an fad a thomhas trí Léarscáileanna Google.  Má tá tú ag freastal ar chúrsa sa Stát, úsáidfear Éirchód do champas coláiste sa tomhas freisin.

Tá liosta d’Éirchóid Champais an Choláiste don Bhreisoideachas agus don Ardoideachas ar fáil thíos.

D’fhéadfadh athrú teacht ar thomhas an bhealaigh is giorra agus is dírí ó do ghnátháit chónaithe go dtí do choláiste má:

  • athraíonn do ghnátháit chónaithe go buan;
  • iarrtar ort socrúchán éigeantach lasmuigh den champas a dhéanamh ar feadh tréimhse seimeastair amháin ar a laghad;
  • iarrtar ort staidéar éigeantach a dhéanamh thar lear ar feadh tréimhse suas le bliain.

D’fhéadfadh SUSI a iarraidh go soláthróidh tú fianaise dhoiciméadach chun tacú leis na hathruithe seo.

Ainm na hInstitiúide

Éirchóid

Abbeyleix Further Education Centre R32TX30
Ballinode College/Sligo College of Further Education F91DY66
Ballsbridge College of Further Education D04R201
Ballyfermot College of Further Education D10TX46
Birr FET Centre R42W902
Blackrock Further Education Institute (BFEI) A94X383
Bray Institute of Further Education (St Thomas' Community College) A98ND89
Bridgetown College Y35R628
Bunclody Vocational College Y21FW99
Carlow Institute of Further Education and Training R93X0FX
Castlebar College of Further Education (Davitt College) F23EW84
Cavan Institute H12E426
Central Technical Institute E91K2E2
CFET- LCFE Mulgrave Street Campus V94P232
Clarin College H65KC65
Coláiste an Atha Y25C952
Coláiste an Chreagáin H53XT54
Coláiste Chiaráin N37AH97
Coláiste Dhulaigh College of Further Education D17KH66
Coláiste Ide College of Further Education D11N402
Coláiste Mhuire F42D265
Coláiste Mhuire Co-Ed E41W678
Cólaiste Nano Nagle  V94WP48
Coláiste Phobal Ros Cré E53V449
Coláiste Pobail Bheanntraí P75TE27
College of Further Education and Training – Ennis Campus V95KT95
College of Further Education and Training – Ennistymon Campus V95CX65
College of Further Education and Training- Croom Campus V35W727
Collinstown Park Community College D22X458
Cork College FET Douglas St Campus T12DW32
Cork College FET Mallow Campus P51P732
Cork College FET Tramore Road Campus T12AC91
Cork College of Commerce Morrison Island Campus T12H685
Crumlin College of Further Education D12K5CE
Deansrath Community College D22RY77
Donegal ETB, Letterkenny Training Centre F92WR89
Drogheda Institute of Further Education A92V586
Drumshanbo Vocational School N41D623
Duiske College R95RR94
Dun Laoghaire Further Education Institute (DLFEI) A96EP44
Dunboyne College of Further Education A86FH01
Dundrum College of Further Education  D14NC59
Dungarvan College X35PV34
Ennis Community College V95XD66
Enniscorthy Vocational College Y21YX56
Ennistymon Vocational School V95P991
Errigal College F92FC82
FET Centre Buncrana F93ND23
FET Centre Donegal Town  F94D28H
Finn Valley College F93AE27
Galway Community College H91K642
Galway Technical Institute H91KA49
Glenamaddy Community School F45KF50
Gorey Community School Y25YX29
Grange Community College D13NX25
Greenhills Community College D12DP8W
Inchicore College of Further Education D08PX93
Jesus and Mary Secondary School F26WR83
Kennedy College Y34YW08
Kerry College FET  V93EY00
Kerry College FET - Clash Road Campus  V92Y991
Kerry College FET – Denny Street Campus V92Y751
Kerry College FET - Listowel Campus V31WD34
Kerry College FET – Monavalley Campus V92PW50
Kilkenny City Vocational School R95W2XN
Killester College D05TW21
Kilrush Community School V15KT04
Kinsale College, (St. Brogan's College) P17NN67 
Kinsale College, (St. Brogan's College)  P17NN67
Liberties College D08A8N0
Limerick College of Further Education V94P232
Lough Allen College N41XT98
Marino College D01Y160
Mary Immaculate Secondary School V95R2AW
Mayo College of Further Education & Training F28TP82
Mayo College of Further Education & Training F23EW84
McEgan College P12E291
Mercy College F91CF80
Moate Business College (Community School)  N37WK44
Monaghan Institute  H18FY94
Moyne College F26W884
Mullingar Community College N91TC59
Nenagh College of Further Education E45VF51
North Connaught College F91X883
O'Fiach College A91WK75
Pearse College D12CR22
Plunkett College D09C94K
Portarlington Further Education and Training Centre R32FX49
Portlaoise Institute  R32N795
Rathmines College of Further Education D06A215
Sallynoggin College of Further Education A96KV84
Sancta Maria College F28NY64
Selskar College Y35RY27
St. Ailbe's Secondary School E34H596
St. Catherine's Vocational School F94A004
St. Colman's Community College P25W658
St. Conleth's Community College W12C432
St. Cuan's College H53AN80
St. Paul's Community College X91TX24
Stillorgan College of Further Education A94P861
Templemichael College N39DA02
Templemore College of Further Education E41FF98
The Donahies Community School D13YN77
Tipperary Community Services Centre E34K156
Tullamore Further Education & Training Centre R35E9K8
Tullow Community School  R93DT20
Waterford College of Further Education X91VKT9
Whitehall College of Further Education D09XP65

Ainm na hInstitiúide

Éirchóid

An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (NUI) D04V1W8
Coláiste Cheatharlach (Naomh Pádraig) R93A003
Coláiste Mhuire gan Smál V94VN26
Coláiste Montessori San Niocláis A96H5P3
Coláiste na hOllscoile Corcaigh (NUI) T12YN60
Coláiste na Tríonóide D02PN40
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha D08K521
Coláiste Náisiúnta na hÉireann D01K6W2
Coláiste Oideachais Marino D09R232
Coláiste Ríoga na Lianna agus na Máinlianna in Éirinn D02YN77
Coláiste San Aingeal F91C634
Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire A96KH79
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain N37HD68
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach R93V960
Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan A91K584
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn F92FC93
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh V94EC5T
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe - Maigh Eo H91T8NW
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge X91K0EK
Institiúid Teicneolaíochta, Sligeach F91YW50
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath D09Y074
Ollscoil Luimnigh V94T9PX
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh H91TK33
Ollscoil na hÉireann, Má Nuad W23TW77
Ollscoil Phontaifiúil, Má Nuad W23TW77
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Baile Bhlainséir D15YV78
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Lár na Cathrach D02HW71
Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Tamhlacht D24FKT9
Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Chorcaí T12T66T
Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Ciarraí V92CX88