Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime

Chun go mbeidh tú i dteideal deontas a fháil, ní mór go mbeidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa faoi bhun tairseacha ioncaim áirithe. Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

Tá an ríomh ioncaim bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don bhliain féilire roimhe sin, ar a dtugtar an tréimhse thagartha. Mar shampla, déantar na hiarratais 2024/25 a mheasúnú bunaithe ar an ollioncam ó gach foinse don tréimhse 1 Eanáir 2023 go dtí 31 Nollaig 2023.

 

Deontas Ranníocaíochta Táillí Iarchéime suas le €4,000 chomh maith le deontas cothabhála.

Le bheith incháilithe don deontas ranníocaíochta táillí de suas le €4,000 chomh maith le deontas cothabhála, caithfidh ioncam iomlán an teaghlaigh a bheith laistigh de na tairseacha ioncaim

Deontas táillí teagaisc iarchéime de suas le €6,270 chomh maith le deontas cothabhála.

Chun an deontas táillí iarchéime chomh maith le deontas cothabhála a fháil, ní mór duit na critéir don Ráta Deontais Speisialta a chomhlíonadh;

  • Ní mór duit a bheith incháilithe don ghnáthráta deontais;
  • Níor cheart go sáródh d’ioncam iomlán ináirithe teaghlaigh na tairseacha ráta speisialta; agus
  • Ar 31 Nollaig na bliana roimh d’iarratas, ní mór go n-áireofaí san ioncam teaghlaigh ináirithe íocaíocht fhadtéarmach incháilithe ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar  atá forordaithe sa Scéim Deontais Mac Léinn don bhliain ábhartha nó a coibhéis ó bhallstát den AE.

Deontas Ranníocaíochta Táillí Iarchéime suas le €4,000.

Le bheith incháilithe don deontas ranníocaíochta táillí suas le €4,000 caithfidh ioncam iomlán an teaghlaigh a bheith laistigh de na tairseacha ioncaim.

Is ranníocaíocht é an deontas cothabhála i dtreo chostais mhaireachtála ó lá go lá a íoctar go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla le linn na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag rátaí tadhlacha agus neamhthadhlacha. Íoctar an ráta tadhlach nuair a bhíonn mac léinn i gcoláiste atá níos lú ná 30 ciliméadar óna ghnátháit/gnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamhthadhlach nuair a bhíonn mac léinn i gcoláiste atá 30 ciliméadar nó níos mó óna ghnátháit/gnátháit chónaithe.

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn atá ag fáil Liúntas chun Filledh ar an Oideachas (LFO) incháilithe le haghaidh deontas cothabhála.

 

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine breise ag an gcoláiste

Ranníocaíocht táille iarchéime (Ráta Speisialta)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€26,200

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€28,715

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,128

 

+€4,950

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil

Uasmhéid

€6,270

Uasmhéid

€6,270

Uasmhéid

€6,270

 

Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil 

(níos lú ná 30km)

€3,230

€3,230

€3,230

 

Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€7,586

€7,586

€7,586

 
 

Banda 1 Cothabháil Iomlán agus Tairseach Deontas Ranníocaíochta Táille

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,575

 

€4,950

Uasdeontas Ranníocaíochta Táille ar fáil 

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú na 30km)

€1,774

€1,774

€1,774

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€4,292

€4,292

€4,292

 
         

Banda 2 Cothabháil Pháirt agus Tairseach Deontas Ranníocaíochta Táille

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€49,890

 

€4,785

Uasdeontas Ranníocaíochta Táille ar fáil

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

 

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú na 30km)

€1,343

€1,343

€1,343

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€3,332

€3,332

€3,332

 
         

Banda 3 Cothabháil Pháirt agus Tairseach Deontas Ranníocaíochta Táille

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi 

€52,760

 

€4,785

Uasdeontas Ranníocaíochta Táille ar fáil

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

 

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú na 30km)

€975

€975

€975

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€2,502

€2,502

€2,502

 
         

Banda 4 Cothabháil Pháirt agus Tairseach Deontas Ranníocaíochta Táille

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,840

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,768

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,445

 

€4,785

Uasdeontas Ranníocaíochta Táille ar fáil

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

Uasmhéid

€4,000

 

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú na 30km)

€612

€612

€612

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

€1,666

€1,666

€1,666

 
         

Ranníocaíocht táille iarchéime

 

(ráta caighdeánach)

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,240

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,595

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€65,700

 

€4,950

Ráta an Deontas ranníocaíochta táille atá ar fáil

€4,000

€4,000

€4,000