Cúrsaí Faofa

Cúrsaí Faofa

Cad is Cúrsa Faofa ann?

Le bheith incháilithe do mhaoiniú ní mór duit a bheith ag freastal ar chúrsa ceadaithe ag leibhéal Iar-Ardteistiméireachta, fochéime nó iarchéime.

Ní mór do chúrsaí faofa a bheith:

  • Lánaimseartha agus
  • Ar siúl i bhforas ceadaith.

Ag lorg tuilleadh eolais ar chúrsaí?

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Fochéime

Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iarchéime

Institiúidí agus Cúrsaí Faofa