Cúrsaí Faofa

Cúrsaí Faofa

Cad is Cúrsa Faofa ann?

Le bheith incháilithe do mhaoiniú ní mór duit a bheith ag freastal ar chúrsa ceadaithe ag leibhéal Iar-Ardteistiméireachta, fochéime nó iarchéime.

Ní mór do chúrsaí faofa a bheith:

  • Lánaimseartha agus
  • Ar siúl in áitreabh foras ceadaithe.
  • cúrsa lánaimseartha aon bhliain ar a laghad
  • mórdhámhachtain oideachais a bheith mar thoradh air, ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) nó a choibhéis.

Ag lorg tuilleadh eolais ar chúrsaí?

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Cláir Oideachais Triú Leibhéal

Cláir Oideachais Triú Leibhéal

Mic Léinn Fochéime

Institiúidí Fochéime Faofa agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iarchéime

Mic Léinn Iarchéime – Institiúidí agus Cúrsaí Faofa