Critéir Cónaitheachta

Critéir Cónaitheachta

Cad iad na Critéir Cónaitheachta?

Chun maoiniú a fháil ó SUSI, ní mór duit a bheith ina gcónaí i Stát na hÉireann nó san AE, LEE / sa Ríocht Aontaithe nó i gCónaidhm na hEilvéise ar feadh trí bliana le cúig bliana anuas.

Tabhair faoi deara nach bhfuil aon eisceachtaí ann leis an riail seo. Baineann sé le gach iarratasóir lena n-áirítear, mar shampla, oibrithe forbartha deonacha a fhilleann ó thar lear chun dul i mbun staidéir.

Mac Léinn Teagaisc

Má bhíonn mac léinn ina gcónaí san AE, LEE, sa Ríocht Aontaithe nó i gCónaidhm na hEilvéise, seachas i Stát na hÉireann ar feadh trí bliana le cúig bliana anuas, meastar gur mac léinn teagaisc iad. Seo mac léinn ar bith a bhfuil cónaí air lasmuigh d’Éirinn ach laistigh den AE, LEE, an RA nó an Eilvéis le trí bliana de na cúig bliana seo caite

Má chomhlíonann sé na critéir incháilitheachta go léir, tá mic léinn teagaisc incháilithe don deontas táillí amháin agus ní bhfaighidh sé deontas cothaithe. Mar sin, tabhair faoi deara le do thoil nach mbeadh mac léinn teagaisc ar mian leis/léi cúrsa PLC a dhéanamh incháilithe d’aon mhaoiniú deontais ó SUSI.