Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Bliain Acadúil 2023/24

Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

I dtaobh bliain acadúil 2023/24 déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn ollioncaim ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2022 go dtí an 31 Nollaig 2022.

 

Tá deontas cothabhála ar fáil do mhic léinn iar-Ardteistiméireachta a bhfuil cúrsaí faofa ar siúl acu laistigh den Stát.

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu nó atá rannpháirteach in SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna agus Gairmoideachais) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla.

Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhchóngarach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe

Sa tábla thíos leagtar amach i gcló trom na tairseacha ioncaim agus na rátaí deontais cothabhála a bhaineann leo, do mhic léinn iar-Ardteistiméireachta. D’fhéadfadh méadú teacht ar thairseacha ioncaim bunaithe ar Leanaí Cleithiúnacha agus/nó Daoine Ábhartha sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

*Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála, ní mór:

  •     Go mbeidh d’ioncam inríofa faoi bhun €24,500; agus
  •     Go n-áireofar san ioncam inríofa ceann amháin de na híocaíochtaí incháilithe fadtéarma ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá leagtha síos sa Scéim Deontais do Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.

Bliain Acadúil 2023/24

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

Ráta Speisialta Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€29,702

+€4,950

Ráta Speisialta Cóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú na 30km)

€2,936

€2,936

€2,936

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

€6,971

€6,971

€6,971

 
         

Banda 1 Cothabháil Iomlán

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,575

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú na 30km)

€1,613

€1,613

€1,613

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€3,677

€3,677

€3,677

 
         

Banda 2 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€49,890

+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú na 30km)

€1,221

€1,221

€1,221

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€2,717

€2,717

€2,717

 
         

Banda 3 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€52760

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú na 30km)

€886

€886

€886

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,887

€1,887

€1,887

 
         

Banda 4 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€46,790

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€51,325

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi


€55,630

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl.

(níos lú na 30km)

€556

€556

€556

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

€1,051

€1,051

€1,051