Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Bliain Acadúil 2024/25

Má tá tú i dteideal maoiniú a fháil, cuirtear d’ioncam inríofa san áireamh nuair atáthar ag measúnú cén sórt maoinithe a d’fhéadfá a fháil.

I dtaobh bliain acadúil 2024/25 déanfar measúnú ar d’iarratas ar bhonn ollioncaim ó gach foinse don tréimhse ón 1 Eanáir 2023 go dtí an 31 Nollaig 2023.

 

Tá deontas cothabhála ar fáil do mhic léinn iar-Ardteistiméireachta a bhfuil cúrsaí faofa ar siúl acu laistigh den Stát.

Níl mic léinn teagaisc agus mic léinn a bhfuil LFAO (Liúntas um Fhilleadh ar Oideachas) á fháil acu nó atá rannpháirteach in SDOG (Scéim Deiseanna Oiliúna agus Gairmoideachais) incháilithe chun an deontas cothabhála a fháil.

Ranníocaíocht atá sa deontas cothabhála i dtreo costais laethúla mhaireachtála agus íoctar é go díreach le mic léinn incháilithe trí naoi dtráthchuid mhíosúla i gcaitheamh na bliana acadúla. Íoctar deontais chothabhála ag ráta cóngarach agus neamhchóngarach. Íoctar an ráta cóngarach nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos lú 30km óna ngnátháit chónaithe. Íoctar an ráta neamh-in aice láimhe nuair a bhíonn coláiste mac léinn níos mó ná 30km óna ngnátháit chónaithe.

Sa tábla thíos leagtar amach i gcló trom na tairseacha ioncaim agus na rátaí deontais cothabhála bliantúla a bhaineann leo, do mhic léinn iar-Ardteistiméireachta.

D’fhéadfadh méadú teacht ar thairseacha ioncaim bunaithe ar Leanaí Cleithiúnacha agus/nó Daoine Ábhartha sa bhreisoideachas agus san ardoideachas.

*Chun go mbeidh tú incháilithe don Ráta Speisialta den deontas cothabhála:

  • Ní mór go mbeadh tú incháilithe don ghnáthráta deontais;
  • Ní mór nach sáraíonn d’ioncam iomlán inríofa teaghlaigh iomlán an tairseach ráta speisialta.
  • Ar an 31 Nollaig sa bhliain sula ndearnadh d’iarratas, ní mór go n-áireofaí san ioncam teaghlaigh inríofa íocaíocht incháilithe fhadtéarmach ón Roinn Coimirce Sóisialaí mar atá forordaithe i Scéim Deontais an Mhic Léinn don bhliain ábhartha nó a comhionann ó Bhallstát den AE.


 

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

Ráta Speisialta* Cothaithe

Tairseach

 

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€26,200

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€28,715

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€31,128

 

+€4,950

Ráta Speisialta Cóngarach*

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(níos lú na 30km)

 

€3,230

 

€3,230

 

€3,230

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach*

Ráta Deontais chothaithe ar fáil

(30km nó níos mó)

 

€7,586

 

€7,586

 

€7,586

 
         

Banda 1 Cothabháil Iomlán

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,575

 

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú na 30km)

 

€1,774

 

€1,774

 

€1,774

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

 

€4,292

 

€4,292

 

€4,292

 
         

Banda 2 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€49,890

 

+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú na 30km)

 

€1,343

 

€1,343

 

€1,343

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

 

€3,332

 

€3,332

 

€3,332

 
         

Banda 3 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€52,760

 

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(níos lú na 30km)

 

€975

 

€975

 

€975

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(30km nó níos mó)

 

€2,502

 

€2,502

 

€2,502

 
         

Banda 4 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€50,840

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,768

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€60,445

 

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl

(níos lú na 30km)

 

€612

 

€612

 

€612

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl 

(30km nó níos mó)

 

€1,666

 

€1,666

 

€1,666 

 

 

Bliain Acadúil 2023/24

De bharr bearta a fógraíodh i mBuiséad 2024, ó Eanáir 2024 tiocfaidh méadú €615 ar rátaí an deontais chothabhála neamhthadhlach agus tiocfaidh méadú 10% ar na rátaí deontais chothabhála tadhlacha.

Nuair a thiocfaidh na bearta seo i bhfeidhm, méadóidh íocaíochtaí deontais cothabhála do mhic léinn incháilithe go comhréireach ó Eanáir go Bealtaine 2024.

Léiríonn an tábla thíos na hathruithe seo agus léiríonn sé luach iomlán an deontais chothabhála atá ar fáil don bhliain acadúil 2023/24.

Ráta

Níos lú ná 4 páistí spleácha

Idir 4 agus 7 páistí spleácha

8 páistí spleácha nó níos mó

Méadú ar an Tairseach Ioncaim le haghaidh gach duine bhreise ag an gcoláiste

Ráta Speisialta* Cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€25,000

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€27,400

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€29,702

 

+€4,950

Ráta Speisialta Cóngarach*

Ráta Deontais chothaithe ar fáil do BA 2023/24

(níos lú na 30km)

€3,099.33

€3,099.33

€3,099.33

 

Ráta Speisialta Neamhchóngarach*

Ráta Deontais chothaithe ar fáil do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€7,312.69

€7,312.69

€7,312.69

 
         

Banda 1 Cothabháil Iomlán

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€40,875

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,810

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,575

 

+€4,950

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú na 30km)

€1,702.43

€1,702.43

€1,702.43

 

Banda 1, cothabháil iomláin, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(30km nó níos mó)

€4,018.69

€4,018.69

€4,018.69

 
         

Banda 2 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€41,970

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,025

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€49,890

 

+€4,785

Banda 2, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/34

(níos lú na 30km)

€1,288.78

€1,288.78

€1,288.78

 

Banda 2 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/34

(30km nó níos mó)

€3,058.66

€3,058.66

€3,058.66

 
         

Banda 3 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€44,380

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€48,670

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€52,760

 

+€4,785

Banda 3, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú na 30km)

€935.41

€935.41

€935.41

 

Banda 3 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/34

(30km nó níos mó)

€2,228.68

€2,228.68

€2,228.68

 
         

Banda 4 Cothabháil Páirt

Ráta cothaithe

Tairseach

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€46,790

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€51,325

Ní mór don ioncam ináirithe a bheith faoi

€55,630

 

+€4,785

Banda 4, cothabháil páirteach, ráta cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/24

(níos lú na 30km)

€587.12

€587.12

€587.12

 

Banda 4 cothabháil páirteach, ráta neamh-cóngarach den deontas cothbháil ar fáíl do BA 2023/34

(30km nó níos mó)

€1,392.67

€1,392.67

€1,392.67