Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iarchéime

Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iarchéime

Faofa Iarchéime Cúrsaí agus Institiúidí Bliain Acadúil 2024/25

Tá cistiú deontais ar fáil do mhic léinn chun tabhairt faoi chúrsaí faofa Iarchéime in institiúidí faofa laistigh den Stát agus i gceithre institiúid i dTuaisceart Éireann.

D’fhonn go meastar gur cúrsa faofa iarchéime laistigh den Stát é, ní mór don chúrsa na critéir a leanas a chomhlíonadh:

  • ní mór d’institiúid fhaofa é a sholáthar, agus
  • ní mór gur cúrsa lánaimseartha é a mhaireann bliain amháin, ar a laghad, agus
  • ní mór go n-eascraíonn dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna as, ar aon dul leis an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) ar Leibhéal 8 (Ard-Dioplóma), Leibhéal 9 (Dioplóma Iarchéime), Leibhéal 9 (Máistreacht) nó Leibhéal 10 (Dochtúireacht).

Ollscoil Theicneolaíochta an Atlantaigh 

Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath

Ollscoil Mhá Nuad – Éire

Ollscoil Theicneolaíochta na Mumhan

Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath (UCD)

Ollscoil na hÉireann, Coláiste na hOllscoile Corcaigh

Ollscoil na hÉireann, Ollscoil na Gaillimhe

Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

Ollscoil Theicneolaíochta, Baile Atha Cliath

Ollscoil Teicneolaíochta na Sionainne: Lár na Tíre agus an Lár-Iarthair

Ollscoil Teicneolaíochta an Oirdheiscirt 

Ollscoil Luimnigh

Institiúid Teicneolaíochta Dhún Dealgan

Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire

 

Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha

Coláiste Náisiúnta na hÉireann, Baile Átha Cliath (NCI)

Institiúid Oideachais Marino

Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach

 

Tá maoiniú deontais ar fáil do mhic léinn chun tabhairt faoi chúrsaí Iarchéime faofa i gceithre hinstitiúid fhaofa i dTuaisceart na hÉireann.

Is iad seo a leanas na hinstitiúidí faofa sin agus na cúrsaí faofa atá ar fáil iontu:

  • Ollscoil na Banríona, Béal Feirste – cúrsaí Iarchéime lánaimseartha a mhaireann bliain ar a laghad
  • Ollscoil Uladh – cúrsaí Iarchéime lánaimseartha a mhaireann bliain ar a laghad
  • Coláiste (Oideachais) Ollscoile Naomh Muire, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas (trí Ghaeilge)
  • Coláiste an tSrutháin Mhilis, Béal Feirste – Teastas Iarchéime san Oideachas