Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Institiúidí agus Cúrsaí Faofa

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta

Mic Léinn Iar-Ardteistiméireachta – Institiúidí agus Cúrsaí Faofa Bliain Acadúil 2024/25

Níl Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta ar fáil ach laistigh den Stát agus níl a mhacasamhail de chúrsaí a leanann bronntaí breisoideachais astu lasmuigh den Stát incháilithe do chúnamh deontas mac léinn.

Má tá suim agat cúrsa Iar-Ardteistiméireachta a dhéanamh d’fhéadfá a bheith i dteideal deontas cothaithe. Níl an deontas táillí ar fáil do chúrsaí Iar-Ardteistiméireachta. 

Déanann SOLAS, an tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna (www.solas.ie) an liosta cúrsaí faofa Iar-Ardteistiméireachta a dheimhniú, agus comhlíonann na cúrsaí seo na critéir a leanas:

  • soláthraíonn ionad amháin as 170 ionad IAT iad, agus
  • cúrsaí lánaimseartha iad agus glacann siad ar a laghad bliain amháin lena gcríochnú, agus
  • leanann dámhachtain mhór oideachais agus oiliúna ar Leibhéal 5 nó Leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (nfq.ie) nó a chomhionann astu.

Ionaid PLC ceadaithe ag Contae

Cheatharlach Chabháin Clár Corcaí Dhún na nGall Bhaile Átha Cliath Gallimh
Ciarraí Chill Dara Chill Chainigh Laoise Liatroma Luimnigh Longfoirt
Mhaigh Eo Mhuineacháin Uíbh Fhailí Ros Comáin Shligigh
Thiobraid Árann Phort Láirge Iarmhí Loch Garman Chill Mhantáin