Céard iad na Deontais atá ar Fáil?

Céard iad na Deontais atá ar Fáil?

Céard iad na Deontais atá ar fáil?

Seo a leanas na cineálacha deontas mic léinn atá ar fáil:

  •         Deontais chothabhála
  •         Deontais táillí

Deontais Chothabhála

Cabhraíonn deontais chothabhála le mic léinn íoc as costais mhaireachtála agus íoctar an deontas seo i gcuntas bainc an mhic léinn

Deontais Táillí

Íocann deontais táillí iad táillí teagaisc do mhic léinn nach bhfuil cáilithe do Scéim na dTáillí in Aisce. Chomh maith leis sin, íocann deontais táillí Ranníocaíocht an Mhic Léinn agus costas turas allamuigh éigeantach.

Tá Deontais Mic Léinn ar fáil do mhic léinn ar spéis leo cúrsaí staidéir a dhéanamh ag leibhéal PLC, fochéime agus iarchéime

Tá eolas le fáil sa tábla thíos maidir leis na cineálacha deontas atá ar fáil ag gach leibhéal.

 

Éire

Tuaisceart Éireann agus RA

Ballstáit an AE

Deontas Cothabhála

Deontas Táillí

Deontas Cothabhála

Deontas Táillí

Deontas Cothabhála

Deontas Táillí

PLC

Níl

Níl

Níl

Níl

Níl

Fochéime

Níl

Níl

Iarchéime

Tá*

Tá*

Tá**

Níl

Níl

*deontas cothabhála ar fáil sa chás go bhfuil an t-iarrthóir incháilithe do Ráta Speisialta

**Tá maoiniú iarchéime ar fáil i gceithre institiúid fhaofa i dTuaisceart Éireann

Tairseach Ioncaim agus Rátaí Bronnta Deontais le haghaidh Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais d’Fhochéimithe

Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn atá i mbun Staidéir lasmuigh den Stát

Táblaí Tairseacha Ioncaim agus Rátaí Deontais do Mhic Léinn Iarchéime