Achomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Achomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Achomharc a dhéanamh ar an gCinneadh faoi do Dheontas

Mura bhfuil tú sásta le toradh d’iarratais deontais, is féidir leat an cinneadh a achomharc chuig SUSI bunaithe ar na pointí seo a leanas. Ní mór go mbeadh an t-achomharc faighte ag SUSI laistigh de 30 lá i ndiaidh do chinneadh deontais bhunaidh a eisiúint.

o   Cailleadh Fostaíochta/Laghdú Buan ar Thuarastal

o   Scor

o   Scor Gnó (má tá tú féinfhostaithe)

o   Stádas Náisiúntachta nó Inimirce

o   Líon na gcleithiúnaithe linbh a chónaíonn sa teaghlach

o   Tá siblín i mbun cúrsa breisoideachais nó Ardoideachais

o   Athrú Cúrsa

o   Gnátháit Chónaithe

 

Conas is féidir liom Achomharc a chur faoi bhráid SUSI?

Tabharfaidh an tOifigeach Achomhairc fógra i scríbhinn duit faoin gcinneadh a dhéanfar ar d’achomharc laistigh de 30 lá.

 

Achomharc a Dhéanamh leis an mBord Achomhairc leith Deontais Mac Léinn (BADML)

Mura bhfuil tú sásta le toradh an achomhairc, is féidir leat achomharc a chur faoi bhráid Bhord Achomhairc na nDeontais do Mhic Léinn (BADML). Ní féidir an t-achomharc seo a dhéanamh ach nuair atá do chinneadh achomhairc faighte agat, i scríbhinn, ó Oifigeach Achomharc SUSI.

Cuirfear comhairle ort trí chinneadh i scríbhinn an Oifigigh Achomhairc maidir le conas achomharc a chur faoi bhráid SGAB. Tá eolas maidir leis an bpróiseas seo le fáil ar a shuíomh gréasáin freisin.

Tugtar 60 lá don Bhord Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn chun cinneadh a dhéanamh ar d’achomharc agus cuirfear ar an eolas thú i scríbhinn ar a gcinneadh.

Déantar foráil san Acht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 go ndéanfaidh duine achomharc ar chinneadh an Bhoird Achomhairc i leith Deontas Mac Léinn leis an Ard-Chúirt i gcoinne cinnidh ar phointe sonraithe dlí.