Próiseas d’Iarratais Dhéanacha

Próiseas d’Iarratais Dhéanacha

Conas Iarratas Déanach a Dhéanamh 

Dúnadh an córas iarratais ar líne don bhliain acadúil 2023/24 ag meán oíche an 2 Samhain 2023

Más mian leat iarratas déanach a dhéanamh, ní mór duit ceann de na critéir seo a leanas a shásamh:

  • Tosaíonn do chúrsa don bhliain acadúil 2023/24 in 2024 roimh dheireadh na bliana acadúla 2023/24
  • Tá athrú tagtha ar do chúinsí faoi cheann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:

 

Chun iarratas déanach a iarraidh faoi cheann de na critéir thuas, comhlánaigh an Iarratas chun Deontas do Mhic Léinn a dhéanamh 2023-24 Download PDF agus seol ríomhphost chuig lateapplications@susi.ie

Ní ghlacfar ach le foirmeacha comhlánaithe.

Baineann an próiseas seo le haon iarratasóir nach bhfuil iarratas déanta aige le SUSI don bhliain acadúil 2023/24.

Ba cheart do dhalta ar bith ar mhaith leis go ndéanfaí athbhreithniú ar iarratas reatha 2023/24 bunaithe ar athrú ar chúinsí na treoirlínte a léamh.