Critéir Cháilitheachta

Critéir Cháilitheachta

Cad iad na Critéir Cháilitheachta?

Le bheith incháilithe le haghaidh maoiniú mac léinn, caithfidh tú na critéir incháilitheachta seo a leanas a chomhlíonadh:

Critéir Cónaitheachta

Ní mór duit a bheith ina gcónaí i Stát na hÉireann nó san AELEE / sa Ríocht Aontaithe nó i gCónaidhm na hEilvéise ar feadh trí bliana le cúig bliana anuas.

Critéir Náisiúntachta

Ní mór duit a bheith i do náisiúnach Éireannach, AE, LEE, RA nó Eilvéiseach nó stádas inimirce sonrach nó cead fanachta ón Roinn Dlí agus Cirt. 

Critéir Ioncam

Caithfidh d’ioncam teaghlaigh iomlán inríofa titim faoi thairseacha ioncaim ar leith. 

Critéir Oideachais Roimhe Seo agus Dul Chun Cinn

Chun a bheith incháilithe do dheontas ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa –

  • a leanann leibhéal níos airde de cháilíocht as ná aon cháilíocht atá bainte amach cheana féin agat,
  • atá ar leibhéal níos airde ná aon chúrsa ar fhreastail tú air roimhe seo,
  • ina leanfaidh tú ar aghaidh ó bhliain amháin go dtí a chéad bhliain eile agus gan bliain a athdhéanamh (seachas faoi chúinsí eisceachtúla)

Tá uastréimhse Cúnaimh Deontais ar fáil duit ag gach leibhéal staidéir

Cúrsa Faofa in Institiúid Fhaofa

Ní mór go bhfuil tú ag freastal ar chúrsa faofa in institiúid fhaofa.

Cuimhnigh, cé go bhfuil roinnt critéar coitianta thar gach catagóir breisoideachais agus ardoideachais, baineann cinn eile go sonrach le do chineál mac léinn agus leis an gcineál cúrsa is mian leat a dhéanamh. Lean na naisc chuig gach critéar incháilitheachta chun tuilleadh eolais a fháil agus seiceáil ár Táscaire Incháilitheachta.