Buiséad 2024 Bearta Nua Maoinithe do Mhic Léinn

Buiséad 2024 Bearta Nua Maoinithe do Mhic Léinn

Buiséad 2024 Bearta Nua Maoinithe do Mhic Léinn

Buiséad 2024 Bearta Nua Maoinithe do Mhic Léinn

  • 31 Deireadh Fómhair 2023
  • Nuacht

Buiséad 2024 Bearta Nua Maoinithe do Mhic Léinn

Beidh athruithe ar mhaoiniú mic léinn mar thoradh ar roinnt beart a fógraíodh i mBuiséad 2024. Sainmhínítear roinnt beart mar bhearta costais mhaireachtála aonuaire agus tiocfaidh siad seo i bhfeidhm don bhliain acadúil 2023/24 amháin.

Tiocfaidh athruithe eile a bhaineann leis an deontas cothabhála mac léinn i bhfeidhm i mí Eanáir 2024 agus beidh feidhm ag gach beart eile ó Mheán Fómhair 2024.

Tá gach beart faoi réir reachtaíochta arna soláthar ag an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.

Féach thíos le haghaidh tuilleadh sonraí

Bearta Costais Mhaireachtála Aonuaire

Athruithe ar an Deontas Cothabhála ó Eanáir 2024 

Athruithe don Bhliain Acadúil 2024/25