Nuashonraigh do Shonraí

Nuashonraigh do Shonraí

Nuashonraigh do Shonraí

Sonraí a leasú:

Is féidir leat an t-eolas sea a leanas a nuashonrú sa rannan 'Mo Shonraí' de do thairseach mac léinn.

  • Seoladh ríomhphost 
  • Uimhir ghutháin
  • Seoladh le haghaidh comhfhreagrais

Ní féidir le hiarratasóirí na sonraí seo a nuashonrú ina thairseach más rud é go bhfuil tús curtha lena n-iarratas ach nach bhfuil sé curtha isteach go hiomlán fós.

Sonraí Bainc:

Níor cheart duit do shonraí bainc a chur isteach ach amháin má bronnadh deontas cothabhála ort.

Tá sé tábhachtach deimhin a dhéanamh de go mbíonn an t-eolas pearsanta ceart iarrtha á chur isteach agus do shonraí bainc á gcur isteach agat, agus ba chóir d'iarratasóirí comhfhreagras óna mbanc a úsáid I gCÓNAÍ chun a n-uimhir IBAN a fhíorú agus moill íocaíochta a sheachaint.