Próiseas Toilithe Ar Líne

Próiseas Toilithe Ar Líne

Próiseas Toilithe Ar Líne

Ionas gur féidir le SUSI d’iarratas a phlé le triú páirtí, teastaíonn do thoiliú agus toiliú ó pháirtithe ainmnithe eile i d’iarratas, mar shampla do thuismitheoir(í) nó do chaomhnóir(í) ó SUSI. Is féidir an toiliú seo a dheimhniú tríd an rannán ‘Mo Shonraí de do thairseach mac léinn. Anseo is féidir ainm aon duine aonair a thugann tú/páirtithe ainmnithe eile i d’iarratas toiliú do SUSI a sonraí a roinnt a chur leis nó a bhaint (féach thíos). Mura dtugtar toiliú, ní bheidh SUSI in ann freagra a thabhairt don triú páirtí.

Tabhair le fios le do thoil: Ní ghlacfar le Foirm Údaraithe Triú Páirtí (foirm pháipéir) ach amháin nuair a gheofar fiosrúchán a bhaineann le bliain acadúil roimhe sin.