Déan Teagmháil

Déan Teagmháil

Conas Teagmháil a Dhéanamh 

Deasc Tacaíochta SUSI

Uaireanta Oscailte: Luan go hAoine 9.00am – 5.30pm gan laethanta saoire poiblí a áireamh.

Ríomhphost: support@susi.ie

Fón: 0818 888 777 nó +353 1 524 2257 má ghlaoch ó thar lear

Facebook: Susi Support Twitter: Susi Helpdesk

Na Doiciméid go Léir / Ba Chóir Comhfhreagras a Sheoladh chuig:

Bosca O. P. 869, An tOileán Beag, Corcaigh.

Ceisteanna Meáin

Le gach ceist ó na meáin déan teagmháil le do thoil:

media@susi.ie

Oifigeach Rochtana Míchumais SUSI

Féadann Oifigeach Rochtana SUSI cúnamh agus treoir a sholáthar do dhaoine faoi mhíchumas a dhéanann iarratas ar dheontas SUSI agus féadfaidh sé gníomhú mar phointe teagmhála díreach d’iarratasóir faoi mhíchumas.

Téigh i dteagmháil le do thoil le AccessOfficer@susi.ie chun tuilleadh faisnéise agus cúnaimh a fháil.

Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirtear an teagmháil seo ar fáil le haghaidh ceisteanna a bhaineann le daoine faoi mhíchumas amháin. Ba chóir gach ceist eile a dhíriú chuig Deasc Tacaíochta SUSI.

Seirbhísí Breise do Chustaiméirí Bodhar nó Lagéisteachta

Is féidir le gach ball den phobal bodhar rochtain a fháil ar ár seirbhísí trí Chianseirbhís Ateangaireachta na hÉireann (IRIS).

Socrófar seirbhís ateangaire Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL) ar iarratas d’iarratasóirí atá bodhar nó a bhfuil lagú éisteachta orthu.

Soláthraíonn Seirbhís Ateangaireachta na Teanga Comharthaíochta (SLIS), an SLIS náisiúnta d’Éirinn, an tseirbhís saor in aisce seo.

Is féidir le daoine bodhra cumarsáid a dhéanamh le foireann SUSI ina dteanga féin (Teanga Chomharthaíochta na hÉireann) le ateangaire ISL ar an scáileán.

Chun coinne a chur in áirithe le SUSI don tseirbhís seo, seol ríomhphost chuig AccessOfficer@susi.ie